Sunds Y's Men's Club

Sunds Y's Men's Club er chartret den 5. februar 1994.

Klubben, der er en mandeklub, blev chartret af Herning Y's Men's Club.

Klubben holder sine møder i Sunds Kirkes Sognegård, hver anden mandag.
Klubbens menetter (ægtefæller) er med til næsten hvert andet møde samt til udvalgsmøderne.
Enkelte gange i løbet af et klubår, mødes man andre steder hvis programmet taler for det. F.eks. er det blevet en tradition at mødets i FDF huset "Spunk" til en aften med "Far laver sovsen".
Der er ligeledes blevet tradition for et årligt fællesmøde med Herning-klubberne - et møde hvortil alle klubber i Herning kommune er inviteret. Mødet afholdet kort efter årsskiftet og har som hovedregel kommunens borgmester som taler.

Klubbens væsentligste aktiviteter er:

  • Loppemarked - der afholdes den første lørdag i hver måned

  • Bankospil - afholdes den tredje og femte onsdag i hver måned i Sunds Forsamlingshus

  • Fremstilling og salg af GOLF 21-spil

  • Indsamling og salg af gammelt jern og metal

  • Deltagelse med en stand på det årlige Kræmmermarked i Sunds

  • Salg af Juletræer - en enkelt dag i december

  • Udbringning af Kirkebladet og FDF's Julestueavis

Der ud over hjælper klubmedlemmerne med praktiske gøremål når FDF (renovering af kredshus - Julestue), KFUM & K og Menighedsrådet (friluftsgudstjeneste - cykelsponsorløb) beder om hjælp.
Klubben arbejder sammen med den lokale Sunds Y's Menette Club.

Klubben har, pr. juli 2022: 26 medlemmer.

Læs mere på https://sunds.ysmen.dk/